Semalt: Mitä verkkosivuston käytettävyyden tarkastus sisältää?Jokainen Internet-alueella toimiva yrittäjä haluaa, että hänen nettisivunsa tulevat käyttäjien keskuudessa hyvin huomioiduiksi ja tuovat odotetut tulokset. Valitettavasti kilpailu on tällä hetkellä valtava. Nykyään voi olla olemassa vain todella hyvin toimivia verkkosivustoja. Siksi verkkosivustojen omistajat yrittävät jatkuvasti hioa ja parantaa niitä.

Valitettavasti joskus edes tehdyillä parannuksilla ei ole merkittävää vaikutusta tietyn verkkosivuston näkyvyyteen ja liikenteeseen. Onneksi on kehitetty tutkimusmenetelmiä, joiden avulla e-yrittäjien on helpompi määrittää virheiden luonne, vaikka perusverkkomarkkinointi ei toimisikaan. Tämän ansiosta on mahdollista poistaa keskeiset virheet ja mukauttaa sivusto käyttäjien tarpeisiin (UX-auditointi).

UX-tarkastus

Yksi tapa saavuttaa Internet-liiketoiminnan tavoitteet on ammattimainen UX-auditointi.

UX-tarkastus eli käytettävyysauditointi on tarkka arvio siitä, mitä tietyllä verkkosivustolla tapahtuu. Sivuston käytettävyys arvioidaan perusteellisesti, ja myös käyttäjien käyttäytyminen ja mieltymykset tarkistetaan. UX-auditoinneilla voit tarkistaa, vastaako tietty verkkosivusto vastaanottajien tarpeita. UX-analyysin avulla voit ryhtyä toimenpiteisiin verkkosivuston toiminnan parantamiseksi. UX-auditoinnin päätavoitteena on parantaa tehokkaasti sivuston laatua ja lisätä käyttäjien tyytyväisyyttä. Lisäksi UX-auditointi tarjoaa monia mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia verkkosivustollesi, joten älä odota ja päätä UX-tarkastuksesta.

Mitä UX-tarkastus sisältää?

Täydellinen auditointi sisältää mm.
Tärkeimmät konversioon vaikuttavat tekijät: mitä korkeampi konversio, sitä suurempia hyötyjä sivusto tuottaa. Joten älä unohda muuntokurssia.

UX-analyysin jälkeen verkkosivuston omistaja saa tietysti täydellisen raportin. Saatuaan tällaisen raportin monet toimijat analysoivat käytettävyystestit perusteellisesti UX-tarkastuksen aikana. Raportissa esitetyt tiedot koskevat sen määritystä, onko tietyllä verkkosivustolla esimerkiksi kriittisiä virheitä, keskimääräisiä virheitä, perusvirheitä, heikkouksia. Tarkastuksen tarkoituksena on tunnistaa todelliset ongelmat ja antaa mahdollisuus estää niitä tulevaisuudessa.

Jokainen auditointi voidaan suorittaa eri menetelmillä. Kolme päämenetelmää tähän tarkoitukseen ovat:
Sinun tulee kuitenkin tietää, että verkkosivustojen tehokkuutta tutkittaessa tulee käyttää vähintään kahta analyysimenetelmää. Älä odota ja noudata käytettävyyden periaatteita.

Heuristinen analyysi

Heuristinen testaus eli heuristinen analyysi on asiantuntija-analyysi, joka pystyy määrittämään tietyn sivun herkkyyden tietyille uhille tai riskeille. Heuristiseen analyysiin käytetään erilaisia ​​päätösmenetelmiä sekä punnitusmenetelmiä. Punnitusmenetelmiin kuuluu, mutta ei rajoittuen, monikriteerianalyysi (lyhyesti MCA). Menetelmä poikkeaa suuresti tilastoanalyysistä, joka perustuu saatavilla oleviin tilastotietoihin. Monille tietokoneen virustorjuntaohjelmille tehdään heuristinen testaus, jotta löydettäisiin aiemmin tuntemattomia tietokoneviruksia, jotka voivat aiheuttaa uhan tietylle verkkosivustolle. Tällä hetkellä heuristinen analyysi on erittäin tärkeää verkkomyynnille.

Kognitiivinen matka

Toinen UX-auditoinnissa käyttämä menetelmä on kognitiivinen vaeltaminen. Kognitiivinen matka on tapa arvioida verkkosivustoa tai sovellusta uusien käyttäjien näkökulmasta. Jotta sivustot olisivat tehokkaita, useimmat uudet käyttäjät oppivat uuden järjestelmän empiirisesti eli testaamalla sitä käytännössä. Helpoin tapa tehdä tämä on yleensä oppia sivustostasi kokeilemalla ja erehdyksellä. Tämän avulla on mahdollista analysoida käyttäjäkokemuksia, määritellä asiakkaiden odotuksia ja määritellä käyttäjän rooli.

Tarkistuslista

Tarkistuslista on eräänlainen työn helpottaminen. Tällaisella arkilla on paljon helpompi tarkistaa ux-tarkastuksen aikana suunniteltujen toimintojen aikataulu. Tämä menetelmä auttaa tehokkaasti varmistamaan tutkimuksen johdonmukaisuuden.

Hyvä sivuston toiminta

Nykyään melkein jokainen seuraa verkkosivustonsa tai sivujensa liikennettä. Tietysti on ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä mm. Google Analytics SEO auditoinnin jälkeen. Toiset haluavat kehittyneemmän analyysin ja analysoivat huolellisesti yksittäisten käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustollaan.

Yksityiskohtainen analyysi on välttämätöntä nykypäivän onnistuneelle verkkosivustolle. Ei ihme, että monet verkkosivustojen omistajat käyttävät säännöllisesti tehokkaita työkaluja, kuten Omistettu SEO-hallintapaneeli seuratakseen heidän sivustonsa sijaintia hakukonetuloksissa. SEO Dedicated Dashboard on todellakin all-in-one SEO-työkalu, jossa on useita ominaisuuksia, joiden avulla voit saada verkkosivuston toimimaan hyvin ja näkymään hakukoneissa.Jos haluat lisätietoja tästä työkalusta, voit vierailla demo.semalt.com.

Huomaa siis myös, että yhä enemmän toteutetaan testejä ja UX-auditointeja, joiden tavoitteena on varmistaa tietyn sivuston mukautuminen käyttäjien tarpeisiin. Myös sivuston saatavuus ja toimivuus arvioidaan.

Internet-sivuston oikean toiminnan tarkastelun kulku:

Sivusto kaatuu

Valitettavasti joskus tapahtuu erilaisia ​​vikoja. Joskus ne voivat ilmetä tietyn sivun tai sen yksittäisten elementtien täydellisenä poissa käytöstä. Valitettavasti epäonnistumisprosentti vaikuttaa negatiivisesti käyttäjien käsitykseen verkkosivustosta. Tällainen verkkosivusto voi menettää potentiaalisten asiakkaiden luottamuksen ja tämä vaikuttaa negatiivisesti verkkosivuston liikenteeseen. Vika voi liittyä esimerkiksi tietokantaan, tuotteiden lisäämiseen ostoskoriin tai verkkosivulle voi ilmaantua tyhjiä malleja ilman sisältöä. Tällaisen verkkosivuston käyttäjä voi ärsyyntyä varsinkin, jos hän on todella kiinnostunut sen sisällöstä. Sivujen latausaika vaikuttaa myös merkittävästi käyttäjätyytyväisyyteen. Jos sivusto menettää latausnopeudensa epäonnistumisen seurauksena, joudut valitettavasti huomioimaan, että käyttäjien kärsivällisyys on rajallista.

Tämän seurauksena verkkosivuston omistaja menettää käyttäjiä, ja siksi hänen verkkomyynnin tuotot pienenevät. Valitettavasti sivusto voi myös menettää imagonsa ja asemansa hakukoneluetteloissa.

Verkkosivuston seuranta

Hyvä ratkaisu, joka vaikuttaa nopeaan reagointiin verkkosivuston epäonnistumisissa, on tietyn verkkosivuston seuranta. Nykyään on olemassa monia valvontavaihtoehtoja, jotka antavat omistajalle ensimmäisen mahdollisuuden havaita viat ja viat. Esimerkiksi verkkosivuston omistaja käyttää lisäjärjestelmää, joka suorittaa sivutestin aika ajoin. Sitten, jos ohjelma havaitsee epäsäännöllisyyden, se ilmoittaa siitä välittömästi sivuston omistajalle. Tämän ansiosta omistaja voi reagoida nopeasti ja ratkaista ongelman.

Tiedot vioista voidaan lähettää verkkosivun omistajalle esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla tai hänelle voidaan ilmoittaa puhelimitse.

Näiden testien aikana valvotaan muun muassa seuraavia elementtejä:
Jos järjestelmä havaitsee ongelman, se ei vain ilmoita siitä verkkosivuston omistajalle, vaan myös laatii raportin. Tällainen raportti sisältää yleensä yksityiskohtaisia ​​tietoja viasta. Lisäksi tämän työkalun käyttäjillä on pääsy testihistoriaan, mikä mahdollistaa tilastollisen raportoinnin. Jos tietty vika ilmenee, omistajalla on mahdollisuus sulkea pois sen aiheuttanut tekijä. Vian lähteen poistaminen voi aiheuttaa virheen toistumisen.

Mitä tehdä, jotta UX-auditointi sujuisi hyvin?Yllä oleva kysymys on kysymys, jonka asiantuntijat ja verkkosivustojen omistajat kysyvät hyvin usein. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että verkkosivustosi ja verkkokauppasi toimivat oikein:
Seuraamalla yllä mainittuja kohteita saat liikennettä verkkokauppaasi. Lisäksi sivuston käytettävyyden ansiosta saat hyvän maineen kuluttajien silmissä. Täydellinen käytettävyystarkastus on mahdollisuus verkkokauppaasi.

Käyttäjien kokemuksia

Kun etsit tietoa UX-auditoinnista, saatat törmätä käsitteeseen käyttökokemuksen suunnittelu. Itse termi käyttäjäkokemus voidaan kääntää käyttökokemuksen suunnitteluksi. Käytännössä se on yksinkertaisesti niiden vaikutelmien kokonaisuus, jotka käyttäjä saa käyttäessään interaktiivista tuotetta, esimerkiksi verkkosivustoa tai verkkokauppaa. Toiseksi käyttökokemuksen suunnittelu on prosessi, jonka tavoitteena on lisätä käyttäjätyytyväisyyttä. Itse asiassa tyytyväisyys maksimoidaan parantamalla verkkosivuston toimivuutta, parantamalla käytettävyyttä ja tukemalla helppokäyttöisyyttä.

Nykyään lähes jokainen ihminen maailmassa käyttää päivittäin tietokoneita, kannettavia tietokoneita, puhelimia, tabletteja, joissa on internetyhteys, ja siten myös verkkosivuja. Käyttäjillä on jopa alitajuisesti taipumus arvioida vierailemiaan verkkosivustoja. Käyttökokemus on suunniteltu analysoimaan käyttäjän arvioimia tekijöitä. Tämän ansiosta on mahdollista päätellä tarvittavat korjaukset tietylle sivustolle lojaalisuuden ja luottamuksen rakentamiseksi käyttäjien tunteisiin.

Verkkosivuston käytettävyystarkastus: yhteenveto

UX-auditointi auttaa verkkotilassa toimivia verkkosivustojen ja myymälöiden omistajia. Verkkosivuston omistajana ihmettelet usein, miksi verkkosivusto ei tuota odotettuja tuloksia ja etuja. UX-auditointi voi auttaa sinua löytämään ongelmien syyt. Älä odota tulosprosenttisi nostamista.

Sivuston käytettävyystutkimuksen avulla voit myös kertoa paljon käyttökokemuksesta ja hienosäätää verkkosivustoasi käyttökokemuksen kannalta vastaamaan verkkokäyttäjien tarpeita. Nykyään monet verkkokaupat tekevät rutiininomaisesti UX-auditointeja, joiden ansiosta verkkosivustojen omistajilla on mahdollisuus reagoida mahdollisiin virheisiin ja keskittyä rauhallisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Jos haluat oppia lisää hakukoneoptimoinnista ja verkkosivustojen edistämisestä, kutsumme sinut vierailemaan Semalt blogi.


send email